12 Sep 2018

Umění mlžit

Dobře víme, že informační povinnost není naším obecním zastupitelstvem vnímána jako služba občanům, jak by také lidé očekávali, ale jako nepříjemná povinnost vůči nadřízeným orgánům.

10 Sep 2018

Kolik platíme zastupitelstvu

Porovnali jsme výši odměn starostovi, místostarostovi a členům zastupitelstva v Radhošti se sousedními obcemi stejné velikosti v přepočtu na jednoho občana