22 Sep 2018

Jak spravně volit

Cílem následujícího textu je osvětlit, jakým způsobem hlasovat, abyste o své hlasy nepřišli.

Při volbách do zastupitelstev obcí voliči tradičně nejvíce chybují v postupu hlasování. Tím se buď připravují o část svých hlasů, nebo jsou jejich hlasy neplatné úplně. Cílem následujícího textu je osvětlit, jakým způsobem hlasovat, abyste o své hlasy nepřišli.

Především je třeba si uvědomit, že postup pro hlasování do obecního zastupitelstva se zásadně liší například od postupu volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Při volbě do zastupitelstva obce máte přesně tolik hlasů, kolik zastupitelů je voleno. V Radhošti to je 7 hlasů.

Několik dní před volbami dostanete do své poštovní schránky obálku s hlasovacím lístkem, ktery obsahuje všechny strany a jejich kandidáty, kteří se ucházejí o Váš hlas. Se svými hlasy můžete naložit násle­dujícími způsoby:

I. Zvolím stranu bez ohledu na pořadí kandidátů.

Tato možnost je nejjednodušší a pro vaši oblíbenou stranu nejvýhodnější. Nemáte téměř šanci udělat chybu a o své hlasy přijít. Je vhodná ve chvíli, kdy Vám nikdo z kandidátů konkrétní strany zásadně nevadí. Stačí zakřížkovat políčko u názvu strany a máte hotovo.

II. Zvolím konkrétní kandidáty z jedné strany.

Pokud máte výhrady k některému z kandidátů a nechcete proto využít předchozí varianty volby, můžete dát preferenční hlasy pouze některým kandi­dátům z vaší favorizované strany, a to zakřížkováním políčka vedle jmen kandidátů. Těm, které podpořit nechcete, nechte políčko volné. Tato varianta má nevýhodu, že přicházíte o několik svých hlasů. Dejte si pozor, že pokud vybíráte pouze některé kandidáty, nesmíte zakřížkovat políčko vedle názvu strany.

III. Preferuji jednu stranu, ale rád(a) bych volil(a) i některé kandidáty z jiných stran.

Zakřížkujte políčko vedle názvu vaší preferované strany. Zároveň zakřížkujte políčka vedle jmen kandidátů z jiných (i několika) stran. Hlasy, které věnujete kandidátům jiných stran budou odebrány vaší preferované straně směrem od zadních pozic kandidátky.

IV. Volím bez ohledu na strany

Tato možnost dává voliči největší míru svobody. Na druhou stranu je možné snadno udělat chybu. Vyberte si kandidáty napříč volebními stranami a u každého z nich udělejte do příslušného políčka křížek. Nezapomeňte si počet křížků dobře rozmyslet. Pokud jich uděláte méně, přicházíte o hlasy. Pokud jich použijete více, celý hlasovací lístek je neplatný.

Přejeme šťastnou ruku při vyplňování volebních lístků.