12 Sep 2018

Umění mlžit

Dobře víme, že informační povinnost není naším obecním zastupitelstvem vnímána jako služba občanům, jak by také lidé očekávali, ale jako nepříjemná povinnost vůči nadřízeným orgánům.

A proto se o činnosti zastupitelstva zveřejňuje jen povinné minimum, ale i u něj se dělá všechno možné, aby to bylo co nejvíce nesrozumitelné a zmatečné. Jako příklad se podíváme na plat naší paní starostky. Na svém zasedání 6. prosince 2017 zastupitelstvo přijalo usnesení o navýšení odměn starostce od 1. ledna 2018 na 16.000 Kč a zároveň uvolnění starostky od 1. března 2018. Po přečtení usnesení (které navíc nebylo zveřejněno), se dá nabýt mylného dojmu, že plat starostky i od 1.března zůstane na 16.000 Kč.

A to je příklad záměrného uvedení občanů v omyl. Plat uvolněného starosty, dle nařízení vlády 318/2017 Sb. je totiž 36.499 Kč. Jsou i zprávy o tom, že záměrně byli uvedeni v omyl i někteří členové zastupitelstva, kteří toto rozhodnutí schválili - je na jejich svědomí přiznat vlastní nekompetentnost, nebo spoluúčast na přivlastňování obecních peněz.

Obec nemá za povinnost zveřejňovat zápisy z jednání zastupitelstva - to je jen otázka dobré vůle (která v Radhošti evidentně chybí), ale povinně musí zveřejňovat rozpočet. A vzhledem k tomu, že by si abnormálního navýšení personálních výdajů v rozpočtu mohl někdo všimnout, zase se mlžilo.

Na začátku byl schválený rozpočet, ve kterém si zastupitelstvo obce schválilo 400.000 Kč. Ale bylo to málo. Proto si v květnu 2018 přidali ještě 70.000 Kč, a následně, když si ani toho nikdo nevšiml, tak v srpnu dalších 170.000 Kč z neznámého důvodu rozdělené na dvě menší položky. Což je dokonce více, než jsou schválené výdaje na odměny. Že by se už dopředu počítalo s pěkným odstupným?